Chúng ta ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày, vậy có cách nào nhân đôi hiệu suất, hoàn thành nhiều việc hơn không nhỉ? Các giải pháp dưới đây của QNAP sẽ cho bạn câu trả lời phù hợp.

QNAP X NAKIVO

QNAP và NAKIVO cùng kết hợp cho ra giải pháp hiệu suất cao với giá thành hợp lý tính năng VM backup và restore chỉ cần QNAP NAS

DATA BACKUP & DISASTER RECOVERY

QNAP NAS đóng vai trò như một option backup & disaster recovery khi cần thiết, hỗ trợ desktop/laptop, các hệ thống cần critical backup và recovery thường xuyên