Những công việc kinh doanh hàng ngày phát sinh khá nhiều dữ liệu quan trọng. Vậy thì làm thế nào chúng ta sắp xếp, theo dõi và chia sẻ những dữ liệu này cho hiệu quả?

QNAP X NAKIVO

QNAP và NAKIVO cùng kết hợp cho ra giải pháp hiệu suất cao với giá thành hợp lý tính năng VM backup và restore chỉ cần QNAP NAS

DATA BACKUP & DISASTER RECOVERY

QNAP NAS đóng vai trò như một option backup & disaster recovery khi cần thiết, hỗ trợ desktop/laptop, các hệ thống cần critical backup và recovery thường xuyên